Гост 12 1 005 88 статус. 👍гост 12 1 005 88 статус на 2017 рік

Гост 12 1 005 88 статус Rating: 9,5/10 163 reviews

Изменение №1 к ГОСТ 12.1.005

гост 12 1 005 88 статус

Температура повітря в робочій зоні, виміряна на різній висоті і в різних ділянках приміщень, не повинна виходити протягом зміни за межі оптимальних величин, зазначених в табл. Общая информация Название на английском Occupational safety standards system. Требования к микроклимату не распространяются на рабочие места в подземных и горных выработках, в транспортных средствах, животноводческих и птицеводческих помещениях, помещениях для хранения сельскохозяйственных продуктов, холодильниках и складах. Требования к микроклимату не распространяются на рабочие места в подземных и горных выработках, в транспортных средствах, животноводческих и птицеводческих помещениях, помещениях для хранения сельскохозяйственных продуктов, холодильниках и складах. При температурі поверхонь огороджувальних конструкцій нижче або вище оптимальних величин температури повітря робочі місця повинні бути віддалені від них на відстань не менше 1 м. Стандарт не поширюється на вимоги до повітря робочої зони при радіоактивному забрудненні.

Next

ГОСТ 12.1.007

гост 12 1 005 88 статус

Требования к санитарному ограничению содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны 3. Стандарт містить загальні вимоги до методів вимірювання та контролю показників мікроклімату та концентрацій шкідливих речовин. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны Название англ. При забезпеченні оптимальних і допустимих показників мікроклімату в холодний період року слід застосовувати засоби захисту робочих місць від радіаційного охолодження від засклених поверхонь віконних прорізів, в теплий період року - від попадання прямих сонячних променів. Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен проводиться в соответствии с требованиями. По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяют на четыре класса опасности: 1-й - вещества чрезвычайно опасные; 2-й - вещества высокоопасные; 3-й - вещества умеренно опасные; 4-й - вещества малоопасные.

Next

Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно

гост 12 1 005 88 статус

Классификация и общие требования безопасности с Изменениями N 1, 2 Номер документа: 12. Термины и пояснения к ним приведены в приложении. Вимоги до допустимого вмісту шкідливих речовин в повітрі робочої зони поширюються на робочі місця незалежно від їх розташування у виробничих приміщеннях, в гірських виробках, на відкритих майданчиках, транспортних засобах і т. Вимоги до допустимого вмісту шкідливих речовин в повітрі робочої зони поширюються на робочі місця незалежно від їх розташування у виробничих приміщеннях, в гірських виробках, на відкритих майданчиках, транспортних засобах і т. Вимоги до мікроклімату не поширюються на робочі місця в підземних і гірських виробках, в транспортних засобах, тваринницьких і птахівницьких приміщеннях, приміщеннях для зберігання сільськогосподарських продуктів, холодильниках і складах. Стандарт не распространяется на вредные вещества, содержащие радиоактивные и биологические вещества сложные биологические комплексы, бактерии, микроорганизмы и т. У приміщеннях з великою щільністю робочих місць, при відсутності джерел локального тепловиділення, охолодження або вологовиділення, ділянки вимірювання температури, відносної вологості та швидкості руху повітря розподіляються рівномірно по всьому приміщенню відповідно до табл.

Next

Изменение №1 к ГОСТ 12.1.005

гост 12 1 005 88 статус

Требования к допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны распространяются на рабочие места независимо от их расположения в производственных помещениях, в горных выработках, на открытых площадках, транспортных средствах и т. Представлені на сайті документи не є офіційними і можуть бути не актуальними на момент скачування. Прохорова керівники теми ; О. . General sanitary requirements for working zone air Дата актуализации текста: 06. Цей стандарт поширюється на повітря робочої зони підприємств народного господарства. Стандарт устанавливает общие санитарно-гигиенические требования к показателям микроклимата и допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Next

👍гост 12 1 005 88 статус на 2017 рік

гост 12 1 005 88 статус

General sanitary requirements for working zone air Область применения Настоящий стандарт распространяется на воздух рабочей зоны предприятий народного хозяйства. If you are the system administrator of this resource then you should check the error log for details. General sanitary requirements for working zone air Дата введення 1989-01-01 Цей стандарт поширюється на повітря робочої зони підприємств народного господарства. Терміни та пояснення до них наведені в додатку 1. Всі файли представлені виключно в ознайомлювальних цілях, після ознайомлення файли необхідно видалити з жорсткого диска. Класс опасности вредных веществ устанавливают в зависимости от норм и показателей, указанных в таблице. Оптимальні і допустимі показники температури, відносної вологості та швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень повинні відповідати значенням, зазначеним у табл.

Next

ГОСТ 12.1.007

гост 12 1 005 88 статус

Отнесение вредного вещества к классу опасности производят по показателю, значение которого соответствует наиболее высокому классу опасности. Стандарт встановлює загальні санітарно-гігієнічні вимоги до показників мікроклімату та допустимого вмісту шкідливих речовин в повітрі робочої зони. Мероприятия по обеспечению безопасности труда при контакте с вредными веществами должны предусматривать: замену вредных веществ в производстве наименее вредными, сухих способов переработки пылящих материалов - мокрыми; выпуск конечных продуктов в непылящих формах; замену пламенного нагрева электрическим, твердого и жидкого топлива - газообразным; ограничение содержания примесей вредных веществ в исходных и конечных продуктах; применение прогрессивной технологии производства замкнутый цикл, автоматизация, комплексная механизация, дистанционное управление, непрерывность процессов производства, автоматический контроль процессов и операций , исключающей контакт человека с вредными веществами; выбор соответствующего производственного оборудования и коммуникаций, не допускающих выделения вредных веществ в воздух рабочей зоны в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации при нормальном ведении технологического процесса, а также правильную эксплуатацию санитарно-технического оборудования и устройств отопления, вентиляции, водопровода, канализации ; рациональную планировку промышленных площадок, зданий и помещений; применение специальных систем по улавливанию и утилизации абгазов, рекуперацию вредных веществ и очистку от них технологических выбросов, нейтрализацию отходов производства, промывных и сточных вод; применение средств дегазации, активных и пассивных средств взрывозащиты и взрывоподавления; контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями п. Показниками, що характеризують мікроклімат, є: 1 температура повітря; 2 відносна вологість повітря; 3 швидкість руху повітря; 4 інтенсивність теплового випромінювання. Температуру, відносну вологість і швидкість руху повітря вимірюють на висоті 1,0 м від підлоги або робочої площадки при роботах, виконуваних сидячи, і на висоті 1,5 м - під час виконання робіт стоячи.


Next

Скачать ГОСТ 12.1.005

гост 12 1 005 88 статус

Перепад температури повітря по висоті робочої зони при всіх категоріях робіт допускається до 3 ° С. При забезпеченні допустимих показників мікроклімату температура внутрішніх поверхонь конструкцій, що обгороджують робочу зону стін, підлоги, стелі та ін. У виробничих приміщеннях, в яких допустимі нормативні величини показників мікроклімату неможливо встановити через технологічних вимог до виробничого процесу або економічно обґрунтованої недоцільності, має бути забезпечений захист працюючих від можливого перегрівання та охолодження: системи місцевого кондиціонування повітря, повітряне душирование, приміщення для відпочинку і обігрівання , спецодяг та інші засоби індивідуального захисту, регламентація часу роботи та відпочинку і т. Требования к допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны распространяются на рабочие места независимо от их расположения в производственных помещениях, в горных выработках, на открытых площадках, транспортных средствах и т. Основные требования к контролю за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны 4. Оптимальні показники мікроклімату поширюються на всю робочу зону, допустимі показники встановлюються диференційовано для постійних і непостійних робочих місць.

Next

👍гост 12 1 005 88 статус на 2017 рік

гост 12 1 005 88 статус

Допустимі величини показників мікроклімату встановлюються у випадках, коли за технологічними вимогами, технічних і економічних причин не забезпечуються оптимальні норми. При коливаннях показників мікроклімату, пов'язаних з технологічними та іншими причинами, вимірювання необхідно проводити також при найбільших і найменших величинах термічних навантажень на працюючих, що мають місце протягом робочої зміни. При забезпеченні оптимальних показників мікроклімату температура внутрішніх поверхонь конструкцій, що обгороджують робочу зону стін, підлоги, стелі та ін. На предприятиях, производственная деятельность которых связана с вредными веществами, должны быть: разработаны нормативно-технические документы по безопасности труда при производстве, применении и хранении вредных веществ; выполнены комплексы организационно-технических, санитарно-гигиенических и медико-биологических мероприятий. Вимірювання показників мікроклімату повинні проводитися на початку, середині і наприкінці холодного і теплого періоду року не менше 3 разів на зміну на початку, середині і наприкінці. Вимірювання проводять як на постійних, так і на непостійних робочих місцях при їх мінімальному і максимальному видаленні від джерел локального тепловиділення, охолодження або вологовиділення нагрітих агрегатів, вікон, дверних прорізів, воріт, відкритих ванн і т. Стандарт встановлює загальні санітарно-гігієнічні вимоги до показників мікроклімату та допустимого вмісту шкідливих речовин в повітрі робочої зони.

Next

ГОСТ 12.1.007

гост 12 1 005 88 статус

Перелік інших виробничих приміщень, в яких повинні дотримуватися оптимальні норми мікроклімату, визначається галузевими документами, узгодженими з органами санітарного нагляду в установленому порядку. Стандарт устанавливает общие санитарно-гигиенические требования к показателям микроклимата и допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны. З метою профілактики теплових травм температура зовнішніх поверхонь технологічного устаткування або огороджувальних його пристроїв не повинна перевищувати 45 ° С. . . . .

Next